Autoverzekeringen vergelijken? Hier rekening mee houden!

Het afsluiten van een nieuwe autoverzekering lijkt op het eerste zicht een eenvoudig karwei. Toch is dit echter maar schijn. In de praktijk is het namelijk zo dat er op de markt heel wat verschillende soorten autoverzekeringen zijn terug te vinden. Alle verschillende autoverzekeringen worden gelukkig wel ingedeeld in drie globale categorieën. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen de WA-verzekering, de beperkte cascoverzekering en de volledige cascoverzekering of de all risk. Autoverzekeringen vergelijken moet uiteindelijk duidelijk maken welke van de verschillende soorten verzekeringen voor uw auto nu precies de meest interessante is. Ook voor autoverzekeringen vergelijken geldt echter dat er heel wat verschillende zaken zijn om rekening mee te houden. Om welke zaken het hierbij nu precies gaat wordt meteen duidelijk gemaakt door middel van de onderstaande informatie.

             Welke verschillende soorten autoverzekeringen zijn er?

In eerste instantie wordt er bij het vergelijken van autoverzekeringen uiteraard vooral gekeken naar het soort autoverzekering. Op dit vlak maken we een onderscheid tussen drie verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij dan ook om:

 1. De WA-verzekering;
 2. De beperkt cascoverzekering;
 3. De volledige cascoverzekering of de all risk;

Elk type autoverzekering beschikt uiteraard over haar eigen soort dekkingen. Voor de WA-verzekering geldt bijvoorbeeld dat ze enkel en alleen de wettelijk verplichte dekking aanbiedt. Dit betekent concreet dat uitsluitend de schade die u veroorzaakt ten opzichte van derden wordt ingedekt. Is er ook sprake van schade aan uw eigen auto? In dat geval zult u deze helaas zelf moeten vergoeden. Mogelijke (uitgebreidere) alternatieven voor de WA-verzekering zijn de beperkt cascoverzekering en de volledige cascoverzekering.

Voor de beperkte cascoverzekering geldt dat ze niet alleen maar over de WA-dekkingen beschikt, daarnaast voorziet ze eveneens een dekking bij brand of diefstal. Dit kan onder meer een interessante verzekering zijn wanneer uw auto regelmatig langs de kant van de weg blijft staan. Wilt u liever alleen maar genoegen nemen met de meest uitgebreide autoverzekering op de markt? Ook dat is uiteraard een mogelijkheid. In dat geval doet u er goed aan om te kijken in de richting van de all risk autoverzekering. Deze dekt namelijk alles in van de WA-verzekering en de beperkt cascoverzekering aangevuld met eigen schade.

             Online autoverzekeringen vergelijken, hoe doet u dat?

Autoverzekeringen vergelijken kan tegenwoordig natuurlijk ook op verschillende manieren. In het merendeel van de gevallen kiezen mensen er echter voor om dit online te doen. Dit is niet alleen eenvoudig en snel, daarnaast kan het ook gewoon vanuit uw luie zetel gebeuren. Op het ogenblik dat u online autoverzekeringen gaat vergelijken dient u wel in het bezit te zijn van verschillende gegevens. Er kan op dit vlak onder meer worden gedacht aan:

 1. De gegevens van de auto zoals het type, het bouwjaar, het soort brandstof, etc.;
 2. De dekkingen die u wenst af te sluiten voor uw auto (WA, beperkt of volledig casco);
 3. Het profiel waar de bestuurder van de auto over beschikt;

De eerste twee bovenstaande punten zijn voor de hand liggend, maar wat is nu precies het profiel van de bestuurder? Bij autoverzekeringen vergelijken moet u in de praktijk altijd verschillende fases doorlopen. In eerste instantie wordt er u wellicht gevraagd naar het soort autoverzekering welke u wenst af te sluiten. Daarna zal er u worden gevraagd welk type auto u precies wenst te laten verzekeren. Op dit vlak is het dan ook altijd interessant om het inschrijvingsdocument bij de hand te hebben. Eigenlijk kunt u hier alle informatie van aflezen welke u nodig heeft om de vergelijking tot een goed einde te kunnen brengen.

Wat het profiel van de bestuurder betreft moet er worden gedacht aan verschillende zaken. Zo is er niet alleen de leeftijd van de bestuurder, maar ook de datum waarop het rijbewijs is uitgereikt. Ook dit is nog niet alles. Daarnaast spreekt het namelijk voor zich dat ook het aantal schadevrije jaren van groot belang is. Op basis hiervan wordt namelijk het risicoprofiel vastgesteld. Dit risicoprofiel is voor het grootste deel bepalend voor de kostprijs waar u voor uw autoverzekering rekening mee zult moeten houden. Het opvragen van bijvoorbeeld een attest om uw schadeverleden mee kenbaar te maken is steeds mogelijk bij uw huidige verzekeraar.

             Autoverzekeringen vergelijken bij WA-verzekering? Absoluut!

Van de WA-verzekering is algemeen bekend dat ze een wettelijk verplichte verzekering is. In de praktijk kan er dan ook worden vastgesteld dat er bij autoverzekeringen vergelijken in principe hoofdzakelijk wordt gekeken in de richting van de beperkt of volledig cascoverzekeringen. Voor het afsluiten van een WA-verzekering wordt voorafgaand eerder zelden een vergelijking uitgevoerd. Hoe komt dit precies? Omdat veel mensen denken dat WA autoverzekeringen vergelijken geen zin heeft. Aangezien de verzekering over een wettelijk verplicht karakter beschikt zal ook de premie wel wettelijk zijn vastgesteld toch? Zeker en vast niet! Onderling tussen de verschillende verzekeraars kan er dan ook zeker en vast sprake zijn van een niet onaanzienlijk prijsverschil voor wat de WA-verzekering betreft.

             Extra aandachtspunten bij autoverzekeringen vergelijken

Autoverzekeringen vergelijken op het internet is eigenlijk echt zeer eenvoudig. De verschillende vergelijkingen die er bestaan wijzen dan ook steeds min of meer zichzelf wel uit. Dit gezegd zijnde betekent dit niet dat u zomaar over één nacht ijs moet gaan, integendeel. Enkele extra factoren waar u bij autoverzekeringen vergelijken altijd rekening mee zult willen houden zijn dan ook de volgende:

 1. Met welke eventuele vrijstelling moet u bij een schadegeval rekening houden?
 2. Bestaan er speciale clausules voor bijvoorbeeld jonge bestuurders?
 3. Welke regels gelden er voor autoverzekeringen voor tweedehandse auto’s?
 4. Is het mogelijk om de premie van uw autoverzekering te splitsen of niet?

Autoverzekeringen vergelijken zorgt ervoor dat u veel sneller de weg zult vinden richting de voor u meest interessante autoverzekering. Dit gezegd zijnde is er ook heel wat informatie welke mogelijks niet meteen zal worden aangegeven. Het gaat hierbij dan onder meer om het feit of u de premie van uw autoverzekering bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal kunt betalen. Voor het achterhalen van dergelijke informatie kunt u uiteraard ook altijd nog gewoon even contact opnemen met de autoverzekeraar van uw keuze.

Vergelijk verschillende autoverzekeringen op de vergelijkingssite van DIKS | Verzekeringen.

all risk woonhuisverzekering Meeverzekeren van glas

Bij pakweg de helft van de verzekeraars is het vensterglas standaard meeverzekerd. Bij de overige heeft u de keus. De hoogte van de premie is onafhankelijk van het soort glas (enkel of dubbel glas), de grootte van het vensteroppervlak of het aantal ramen. Doorgaans is het verstandig om het glas mee te verzekeren. Bijvoorbeeld als het hele huis dubbel glas heeft of als u naast een speeltuin woont. Een dekking op de woonhuisverzekering is dan eerste keus.

Woont u in een appartementencomplex, dan heeft de vereniging van eigenaren (vve) mogelijk geen glasdekking afgesloten. U kunt dan een losse glasverzekering afsluiten. Ook voor huurders kan een glasverzekering nodig zijn. Kijk in uw huurcontract in hoeverre ruitschade onder de kosten van de verhuurder of van uzelf valt. In plaats van een losse glasverzekering kunt u als huurder of appartementsbewoner bij veel verzekeraars ook glas bijverzekeren op de inboedelverzekering.

Tip Bijzonder glas

De ene glasverzekering is de andere niet. Ga dus eerst na welk glas u hoe dan ook wilt verzekeren. Kies in ieder geval geen verzekering die veelvoorkomend glas in huis uitsluit. Als u veel glas in lood in huis heeft, kiest u een verzekering die deze glassoort dekt. Hetzelfde geldt voor gebogen glas.

Heeft uw huis glazen windschermen of balkonafscheidingen, zorg dan dat uw verzekering schade hieraan dekt.

Houd ook rekening met de maximumvergoeding die sommige verzekeraars rekenen. Die bedraagt soms slechts 250,- of 500,-. Baseer de keus voor een verzekering niet alleen op de glasdekking, maar kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van de woonhuisverzekering.

Natuurrampen

In het algemeen geldt dat schade die het gevolg is van een aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming en atoomkernreacties niet wordt vergoed. Ook schade door molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij) is niet gedekt.

Relletjes moeten hier goed van worden onderscheiden. Heeft u immers gelezen dat schade als gevolg van relletjes wel afgedekt is. De verzekeraars verstaan onder relletjes ‘incidentele geweldmanifestaties.

Vulkaanuitbarstingen en atoomkernreacties komen in Nederland niet zo snel voor, overstromingen vormen een risico. Essentieel in dit verband is de definitie van een overstroming. De verzekering spreekt van overstroming bij het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Wateroverlast doordat de capaciteit van de riolen niet berekend is op extreem veel neerslag in een korte tijdspanne, valt niet onder overstroming. De schade die hierdoor ontstaat is bij veel verzekeringen dan ook gedekt (mits het water niet via openstaande ramen, deuren of luiken binnenkomt). Ook brand die het gevolg is van overstroming, valt onder de dekking. Bij natuurrampen kunt u dus geen beroep doen op uw verzekeraar. In plaats daarvan zal de overheid uit algemene middelen bijspringen, maar op welke wijze en wanneer wordt ad hoc bepaald.

Uitkering bij totaalverlies

In principe is uw woonhuis verzekerd op basis van herbouwwaarde. Dat is het bedrag dat nodig zou zijn om uw huis precies op dezelfde manier opnieuw op te bouwen. Als de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde (de prijs van het huis bij verkoop exclusief de waarde van de grond), gaat de verzekeraar altijd van de herbouwwaarde uit. Is de herbouwwaarde hoger dan de verkoopwaarde,

dan keert de verzekeraar alleen de herbouwwaarde uit als u ook daadwerkelijk overgaat tot herbouw. Dat moet u de verzekeraar binnen 12 maanden schriftelijk laten weten.

De verzekeraar keert de lagere verkoopwaarde uit als u toch al het voornemen had het huis af te breken, als het huis bestemd was voor afbraak of onteigening of als het huis door de gemeente onbewoonbaar was verklaard. Ook als het huis al leegstond of gekraakt was, kan de lagere verkoopwaarde worden uitgekeerd.

Berekening herbouwwaarde

Er zijn twee manieren om de hoogte van de herbouwwaarde te berekenen:

 • een voor u op maat gemaakte verzekerde som;
  • een standaard maximaal verzekerde som.

De eerste variant berekent u door een herbouwwaardemeter in te vullen bij het afsluiten van de verzekering. Bij de tweede variant verzekert u een hoog maximumbedrag, dat in ieder geval hoger is dan de herbouwwaarde van uw huis. Onze voorkeur gaat uit naar de laatste optie. Dat is de eenvoudigste manier om onderverzekering te voorkomen. Voor alle duidelijkheid: de verzekeraar bepaalt welke methode gebruikt wordt.

Sommige verzekeraars doen bij schadeclaims nooit beroep op onderverzekering, mits de klant bij het afsluiten van de verzekering alle gegevens juist heeft opgegeven en daarna ook altijd verhuizingen en/of verbouwingen heeft doorgegeven. Voorwaarde is wel dat de schade onder de maximaal verzekerde som blijft.

Bij de meeste andere verzekeraars is dat ook het geval als u“ zodra de verzekeraar hierom vraagt“

een nieuwe herbouwwaardemeter invult.

Tip Hoe nauwkeuriger, hoe beter

Een nauwkeurige bepaling van de herbouwwaarde is natuurlijk van belang. Enerzijds moet uw verzekerde som gelijk zijn aan het bedrag dat nodig is om het huis te herbouwen, mocht het helemaal verloren gaan. Anderzijds is het zinloos de herbouwwaarde te hoog vast te stellen. U krijgt immers nooit meer uitgekeerd dan uw daadwerkelijke schade. U betaalt in dat geval alleen maar meer premie dan nodig is.

Leegstand en verbouwing

Staat uw huis leeg, bijvoorbeeld omdat u al een nieuwe woning heeft betrokken maar de oude nog niet heeft verkocht, dan handhaven de meeste woonhuisverzekeringen niet zonder meer de volledige dekking. De dekking van grote risico’s als brand, blikseminslag, ontploffing, storm en vliegtuigen blijft van kracht. Voor andere schaden kan de dekking worden opgeschort. Deze beperking gaat niet onmiddellijk in, maar na bijvoorbeeld 30, 60 of 90 dagen. Stel de verzekeraar altijd op de hoogte als de woning gekraakt is. Ook dan zal de verzekering niet zonder meer onbeperkt van kracht blijven.

Soortgelijke beperkingen gelden ook voor aanbouw of verbouw van de woning. De dekking kan dan bijvoorbeeld beperkt zijn tot schade door brand, blikseminslag, ontploffing, storm en vliegtuigen.

Andere verzekeraars gaan minder ver en sluiten alleen glasbreuk uit. Weer andere vergoeden helemaal geen schade die ontstaat door de verbouwing. Als u kunt aantonen dat de verbouwingsschade geen verband houdt met de werkzaamheden en/of dat de schade daardoor niet is vergroot, zullen sommige verzekeraars zich niet op deze dekkingsbeperking beroepen en gewoon

uitkeren. Bij een ingrijpende verbouwing moet u dus eventuele schade, bijvoorbeeld door neerslag en diefstal, voorkomen en extra opletten. Ga bij de aannemer na in hoeverre risico’s tijdens de verbouwing zijn gedekt via een door hem afgesloten (construction allrisk)verzekering. Verzekeraars maken ook vaak onderscheid tussen woningen met een betonnen en woningen met een houten vloer. De laagste premie geldt altijd voor woningen met een betonnen vloer.

Er zijn ook maatschappijen die voor een nieuwbouwwoning een lagere premie vragen dan voor een bestaande woning. Zolang u niet verhuist, blijft voor u in principe de premie voor de nieuwbouw- woning gelden.

Tot slot zijn er verzekeraars die een indeling naar bouwjaar maken. Voor oude woningen, bijvoorbeeld gebouwd voor 1945 of voor 1960, rekent de verzekeraar dan een hogere premie.

Allriskwoonhuisverzekering

De allriskwoonhuisverzekering dekt in principe de schade aan de woning door elk plotseling van buiten komend onheil. De dekking van de verzekering bestaat uit twee delen: de standaarddekking, die overeenkomt met die van de extra uitgebreide vorm, en een dekking voor alle niet-genoemde risico’s. Dit zijn alle risico’s die niet onder de standaarddekking vallen en die niet expliciet zijn uitgesloten. Er is nog wel een belangrijke beperking: een schadeverzekering dekt alleen een plotseling optredend van buiten komend onheil. De standaarduitsluitingen blijven ook nu van kracht. Daarnaast hebben de verzekeraars een groot aantal aanvullende uitsluitingen opgenomen, specifiek voor het allriskrisico. Deze uitsluitingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Schade als gevolg van slijtage of eigen gebrek is bij het allriskrisico doorgaans uitgesloten. Toch zal de verzekeraar, als uw woning afbrandt door slecht onderhoud, overgaan tot uitkering. Brand valt namelijk onder de standaarddekking.

Overigens hanteren nogal wat verzekeraars voor schaden die onder het allriskrisico vallen een eigen risico, uiteenlopend van 45,- tot 150,-.

Voorbeeld Allrisk of extra uitgebreid?

Stel, u laat een emmer sop op de parketvloer vallen. Welke verzekering dekt de schade? Een extra uitgebreide woonhuisverzekering dekt alleen water uit waterleidingen en neerslag. Een allriskpolis dekt bijna alle onheil, behalve wat expliciet is uitgesloten in de voorwaarden. De omgevallen emmer sop valt dus wel onder een allriskdekking, maar niet onder de extra uitgebreide dekking: het water komt immers niet uit een leiding.

Kijk je maar naar aanbieders, dan biedt de allriskverzekering altijd een betere dekking dan de extra uitgebreide. De premie is ook altijd hoger. Vergelijk je verzekeraars onderling, dan is het beeld heel anders. Een extra uitgebreide verzekering van de ene aanbieder kan betere voorwaarden hebben dan een allriskdekking van de andere aanbieder. Ook de prijs verschilt nogal. Bij de Woonverzekering vergelijker op onze site staan de allriskverzekeringen en de extra uitgebreide verzekeringen daarom door elkaar.

Stormschade

In ons winderige landje is schade als gevolg van storm een belangrijke kostenpost voor woonverzekeraars. De verzekeraars spreken van storm bij een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7).

Vaak gaat het bij stormschade om relatief kleine bedragen (er zijn bijvoorbeeld enkele pannen van het dak gewaaid), waardoor de afhandelingskosten relatief hoog zijn. Omdat dit type schade in Nederland nogal vaak voorkomt, hanteert ongeveer drie op de vier verzekeraars een apart eigen risico bij stormschade om de hoeveelheid claims enigszins in te dammen. Het eigen risico bij stormschade is gemiddeld 250,-. Heeft uw huis een stormgevoelige ligging, dan moet u beslist rekening houden met deze verzekeringsvoorwaarde.