all risk woonhuisverzekering Meeverzekeren van glas

24/01/2020 0 Door Peter

Bij pakweg de helft van de verzekeraars is het vensterglas standaard meeverzekerd. Bij de overige heeft u de keus. De hoogte van de premie is onafhankelijk van het soort glas (enkel of dubbel glas), de grootte van het vensteroppervlak of het aantal ramen. Doorgaans is het verstandig om het glas mee te verzekeren. Bijvoorbeeld als het hele huis dubbel glas heeft of als u naast een speeltuin woont. Een dekking op de woonhuisverzekering is dan eerste keus.

Woont u in een appartementencomplex, dan heeft de vereniging van eigenaren (vve) mogelijk geen glasdekking afgesloten. U kunt dan een losse glasverzekering afsluiten. Ook voor huurders kan een glasverzekering nodig zijn. Kijk in uw huurcontract in hoeverre ruitschade onder de kosten van de verhuurder of van uzelf valt. In plaats van een losse glasverzekering kunt u als huurder of appartementsbewoner bij veel verzekeraars ook glas bijverzekeren op de inboedelverzekering.

Tip Bijzonder glas

De ene glasverzekering is de andere niet. Ga dus eerst na welk glas u hoe dan ook wilt verzekeren. Kies in ieder geval geen verzekering die veelvoorkomend glas in huis uitsluit. Als u veel glas in lood in huis heeft, kiest u een verzekering die deze glassoort dekt. Hetzelfde geldt voor gebogen glas.

Heeft uw huis glazen windschermen of balkonafscheidingen, zorg dan dat uw verzekering schade hieraan dekt.

Houd ook rekening met de maximumvergoeding die sommige verzekeraars rekenen. Die bedraagt soms slechts 250,- of 500,-. Baseer de keus voor een verzekering niet alleen op de glasdekking, maar kijk naar de totale prijs-kwaliteitverhouding van de woonhuisverzekering.

Natuurrampen

In het algemeen geldt dat schade die het gevolg is van een aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming en atoomkernreacties niet wordt vergoed. Ook schade door molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij) is niet gedekt.

Relletjes moeten hier goed van worden onderscheiden. Heeft u immers gelezen dat schade als gevolg van relletjes wel afgedekt is. De verzekeraars verstaan onder relletjes ‘incidentele geweldmanifestaties.

Vulkaanuitbarstingen en atoomkernreacties komen in Nederland niet zo snel voor, overstromingen vormen een risico. Essentieel in dit verband is de definitie van een overstroming. De verzekering spreekt van overstroming bij het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen. Wateroverlast doordat de capaciteit van de riolen niet berekend is op extreem veel neerslag in een korte tijdspanne, valt niet onder overstroming. De schade die hierdoor ontstaat is bij veel verzekeringen dan ook gedekt (mits het water niet via openstaande ramen, deuren of luiken binnenkomt). Ook brand die het gevolg is van overstroming, valt onder de dekking. Bij natuurrampen kunt u dus geen beroep doen op uw verzekeraar. In plaats daarvan zal de overheid uit algemene middelen bijspringen, maar op welke wijze en wanneer wordt ad hoc bepaald.

Uitkering bij totaalverlies

In principe is uw woonhuis verzekerd op basis van herbouwwaarde. Dat is het bedrag dat nodig zou zijn om uw huis precies op dezelfde manier opnieuw op te bouwen. Als de herbouwwaarde lager is dan de verkoopwaarde (de prijs van het huis bij verkoop exclusief de waarde van de grond), gaat de verzekeraar altijd van de herbouwwaarde uit. Is de herbouwwaarde hoger dan de verkoopwaarde,

dan keert de verzekeraar alleen de herbouwwaarde uit als u ook daadwerkelijk overgaat tot herbouw. Dat moet u de verzekeraar binnen 12 maanden schriftelijk laten weten.

De verzekeraar keert de lagere verkoopwaarde uit als u toch al het voornemen had het huis af te breken, als het huis bestemd was voor afbraak of onteigening of als het huis door de gemeente onbewoonbaar was verklaard. Ook als het huis al leegstond of gekraakt was, kan de lagere verkoopwaarde worden uitgekeerd.

Berekening herbouwwaarde

Er zijn twee manieren om de hoogte van de herbouwwaarde te berekenen:

  • een voor u op maat gemaakte verzekerde som;
    • een standaard maximaal verzekerde som.

De eerste variant berekent u door een herbouwwaardemeter in te vullen bij het afsluiten van de verzekering. Bij de tweede variant verzekert u een hoog maximumbedrag, dat in ieder geval hoger is dan de herbouwwaarde van uw huis. Onze voorkeur gaat uit naar de laatste optie. Dat is de eenvoudigste manier om onderverzekering te voorkomen. Voor alle duidelijkheid: de verzekeraar bepaalt welke methode gebruikt wordt.

Sommige verzekeraars doen bij schadeclaims nooit beroep op onderverzekering, mits de klant bij het afsluiten van de verzekering alle gegevens juist heeft opgegeven en daarna ook altijd verhuizingen en/of verbouwingen heeft doorgegeven. Voorwaarde is wel dat de schade onder de maximaal verzekerde som blijft.

Bij de meeste andere verzekeraars is dat ook het geval als u“ zodra de verzekeraar hierom vraagt“

een nieuwe herbouwwaardemeter invult.

Tip Hoe nauwkeuriger, hoe beter

Een nauwkeurige bepaling van de herbouwwaarde is natuurlijk van belang. Enerzijds moet uw verzekerde som gelijk zijn aan het bedrag dat nodig is om het huis te herbouwen, mocht het helemaal verloren gaan. Anderzijds is het zinloos de herbouwwaarde te hoog vast te stellen. U krijgt immers nooit meer uitgekeerd dan uw daadwerkelijke schade. U betaalt in dat geval alleen maar meer premie dan nodig is.

Leegstand en verbouwing

Staat uw huis leeg, bijvoorbeeld omdat u al een nieuwe woning heeft betrokken maar de oude nog niet heeft verkocht, dan handhaven de meeste woonhuisverzekeringen niet zonder meer de volledige dekking. De dekking van grote risico’s als brand, blikseminslag, ontploffing, storm en vliegtuigen blijft van kracht. Voor andere schaden kan de dekking worden opgeschort. Deze beperking gaat niet onmiddellijk in, maar na bijvoorbeeld 30, 60 of 90 dagen. Stel de verzekeraar altijd op de hoogte als de woning gekraakt is. Ook dan zal de verzekering niet zonder meer onbeperkt van kracht blijven.

Soortgelijke beperkingen gelden ook voor aanbouw of verbouw van de woning. De dekking kan dan bijvoorbeeld beperkt zijn tot schade door brand, blikseminslag, ontploffing, storm en vliegtuigen.

Andere verzekeraars gaan minder ver en sluiten alleen glasbreuk uit. Weer andere vergoeden helemaal geen schade die ontstaat door de verbouwing. Als u kunt aantonen dat de verbouwingsschade geen verband houdt met de werkzaamheden en/of dat de schade daardoor niet is vergroot, zullen sommige verzekeraars zich niet op deze dekkingsbeperking beroepen en gewoon

uitkeren. Bij een ingrijpende verbouwing moet u dus eventuele schade, bijvoorbeeld door neerslag en diefstal, voorkomen en extra opletten. Ga bij de aannemer na in hoeverre risico’s tijdens de verbouwing zijn gedekt via een door hem afgesloten (construction allrisk)verzekering. Verzekeraars maken ook vaak onderscheid tussen woningen met een betonnen en woningen met een houten vloer. De laagste premie geldt altijd voor woningen met een betonnen vloer.

Er zijn ook maatschappijen die voor een nieuwbouwwoning een lagere premie vragen dan voor een bestaande woning. Zolang u niet verhuist, blijft voor u in principe de premie voor de nieuwbouw- woning gelden.

Tot slot zijn er verzekeraars die een indeling naar bouwjaar maken. Voor oude woningen, bijvoorbeeld gebouwd voor 1945 of voor 1960, rekent de verzekeraar dan een hogere premie.