Allriskwoonhuisverzekering

24/01/2020 0 Door Peter

De allriskwoonhuisverzekering dekt in principe de schade aan de woning door elk plotseling van buiten komend onheil. De dekking van de verzekering bestaat uit twee delen: de standaarddekking, die overeenkomt met die van de extra uitgebreide vorm, en een dekking voor alle niet-genoemde risico’s. Dit zijn alle risico’s die niet onder de standaarddekking vallen en die niet expliciet zijn uitgesloten. Er is nog wel een belangrijke beperking: een schadeverzekering dekt alleen een plotseling optredend van buiten komend onheil. De standaarduitsluitingen blijven ook nu van kracht. Daarnaast hebben de verzekeraars een groot aantal aanvullende uitsluitingen opgenomen, specifiek voor het allriskrisico. Deze uitsluitingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.

Schade als gevolg van slijtage of eigen gebrek is bij het allriskrisico doorgaans uitgesloten. Toch zal de verzekeraar, als uw woning afbrandt door slecht onderhoud, overgaan tot uitkering. Brand valt namelijk onder de standaarddekking.

Overigens hanteren nogal wat verzekeraars voor schaden die onder het allriskrisico vallen een eigen risico, uiteenlopend van 45,- tot 150,-.

Voorbeeld Allrisk of extra uitgebreid?

Stel, u laat een emmer sop op de parketvloer vallen. Welke verzekering dekt de schade? Een extra uitgebreide woonhuisverzekering dekt alleen water uit waterleidingen en neerslag. Een allriskpolis dekt bijna alle onheil, behalve wat expliciet is uitgesloten in de voorwaarden. De omgevallen emmer sop valt dus wel onder een allriskdekking, maar niet onder de extra uitgebreide dekking: het water komt immers niet uit een leiding.

Kijk je maar naar aanbieders, dan biedt de allriskverzekering altijd een betere dekking dan de extra uitgebreide. De premie is ook altijd hoger. Vergelijk je verzekeraars onderling, dan is het beeld heel anders. Een extra uitgebreide verzekering van de ene aanbieder kan betere voorwaarden hebben dan een allriskdekking van de andere aanbieder. Ook de prijs verschilt nogal. Bij de Woonverzekering vergelijker op onze site staan de allriskverzekeringen en de extra uitgebreide verzekeringen daarom door elkaar.

Stormschade

In ons winderige landje is schade als gevolg van storm een belangrijke kostenpost voor woonverzekeraars. De verzekeraars spreken van storm bij een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7).

Vaak gaat het bij stormschade om relatief kleine bedragen (er zijn bijvoorbeeld enkele pannen van het dak gewaaid), waardoor de afhandelingskosten relatief hoog zijn. Omdat dit type schade in Nederland nogal vaak voorkomt, hanteert ongeveer drie op de vier verzekeraars een apart eigen risico bij stormschade om de hoeveelheid claims enigszins in te dammen. Het eigen risico bij stormschade is gemiddeld 250,-. Heeft uw huis een stormgevoelige ligging, dan moet u beslist rekening houden met deze verzekeringsvoorwaarde.